Publications

Kirill R. Safronov, Dmitry N. Gulkin, Ilya M. Antropov, Ksenia A. Abrashitova, Vladimir O. Bessonov, and Andrey A. Fedyanin
I. V. Bozhev, A. S. Trifonov, D. E. Presnov, S. A. Dagesyan, A. A. Dorofeev, I. I. Tsiniaikin & V. A. Krupenin
F. V. Gubarev, I. V. Dyakonov, M. Yu. Saygin, G. I. Struchalin, S. S. Straupe, and S. P. Kulik
Maria K. Kroychuk, Alexander S. Shorokhov, Damir F. Yagudin, Daniil A. Shilkin, Daria A. Smirnova, Irina Volkovskaya, Maxim R. Shcherbakov, Gennady Shvets, and Andrey A. Fedyanin
Bondareva Julia, Luchkin Sergey, Dagesyan Sarkis, Egorov Alexander, Evlashin Stanislav, Lukin Oleg
Y. S. Teo, G. I. Struchalin, E. V. Kovlakov, D. Ahn, H. Jeong, S. S. Straupe, S. P. Kulik, G. Leuchs, and L. L. Sánchez-Soto
Adriano Macarone Palmieri, Egor Kovlakov, Federico Bianchi, Dmitry Yudin, Stanislav Straupe, Jacob D. Biamonte & Sergei Kulik
S R Samoylenko, A V Lisitsin, D Schepanovich, I B Bobrov, S S Straupe and S P Kulik
C. Okoth, E. Kovlakov, F. Bönsel, A. Cavanna, S. Straupe, S. P. Kulik, and M. V. Chekhova
M. Yu. Saygin, I. V. Kondratyev, I. V. Dyakonov, S. A. Mironov, S. S. Straupe, and S. P. Kulik