Publications

A. A. Arkhipova, S. K. Ivanov, S. A. Zhuravitskii, N. N. Skryabin, I. V. Dyakonov, A. A. Kalinkin, S. P. Kulik, V. O. Kompanets, S. V. Chekalin, Y. V. Kartashov, V. N. Zadkov
Vanderlei S Bagnato, Olga Kocharovskaya, Mikhail V Fedorov, Igor Meglinski, Sergei P Kulik, Vladimir A Makarov, Antonino Di Piazza, Kirill A Prokhorov, Vyacheslav I Yukalov
Y. V. Kartashov, A. A. Arkhipova, S. A. Zhuravitskii, N. N. Skryabin, I. V. Dyakonov, A. A. Kalinkin, S. P. Kulik, V. O. Kompanets, S. V. Chekalin, L. Torner, V. N. Zadkov
Yong Siah Teo, Seongwook Shin, Hyunseok Jeong, Yosep Kim, Yoon-Ho Kim, Gleb I. Struchalin, Egor V. Kovlakov, Stanislav S. Straupe, Sergei P. Kulik, Gerd Leuchs, and Luis L. Sánchez-Soto
Avosopiants G.V., Bantysh B.I., Katamadze K.G., Bogdanova N.A., Bogdanov Yu I., Kulik S.P.
Gerasimov L.V., Yusupov R.R., Bobrov I.B., Shchepanovich D., Kovlakov E.V., Straupe S.S., Kulik S.P., Kupriyanov D.V.
O. V. Borzenkova, G. I. Struchalin, A. S. Kardashin, V. V. Krasnikov, N. N. Skryabin, S. S. Straupe, S. P. Kulik, and J. D. Biamonte
M. I. Sharipova, T. G. Baluyan, K. A. Abrashitova, G. E. Kulagin, A. K. Petrov, A. S. Chizhov, T. B. Shatalova, D. Chubich, D. A. Kolymagin, A. G. Vitukhnovsky, V. O. Bessonov, and A. A. Fedyanin
G.I. Struchalin, Ya. A. Zagorovskii, E.V. Kovlakov, S.S. Straupe, and S.P. Kulik
Denis M Zhigunov, Daniil A Shilkin, Natalia G Kokareva, Vladimir O Bessonov, Sergey A Dyakov, Dmitry A Chermoshentsev, Aram A Mkrtchyan, Yury G Gladush, Andrey A Fedyanin and Albert G Nasibulin
I.A. Novikov, M.A. Kiryanov, P.K. Nurgalieva, A.Yu. Frolov, V.V. Popov, T.V. Dolgova, and A.A. Fedyanin