Publications

Antonina A. Arkhipova, Yiqi Zhang, Yaroslav V. Kartashov, Sergei A. Zhuravitskii, Nikolay N. Skryabin, Ivan V. Dyakonov, Alexander A. Kalinkin, Sergei P. Kulik, Victor O. Kompanets, Sergey V. Chekalin, Victor N. Zadkov
Sergey K. Ivanov, Sergei A. Zhuravitskii, Nikolay N. Skryabin, Ivan V. Dyakonov, Alexander A. Kalinkin, Sergei P. Kulik, Yaroslav V. Kartashov, Vladimir V. Konotop, Victor N. Zadkov
Boquan Ren, Antonina A. Arkhipova, Yiqi Zhang, Yaroslav V. Kartashov, Hongguang Wang, Sergei A. Zhuravitskii, Nikolay N. Skryabin, Ivan V. Dyakonov, Alexander A. Kalinkin, Sergei P. Kulik, Victor O. Kompanets, Sergey V. Chekalin & Victor N. Zadkov
Chunyan Li, Antonina A. Arkhipova, Yaroslav V. Kartashov, Sergey A. Zhuravitskii, Nikolay N. Skryabin, Ivan V. Dyakonov, Alexander A. Kalinkin, Sergey P. Kulik, Victor O. Kompanets, Sergey V. Chekalin, Victor N. Zadkov
Kirill A. Buzaverov, Aleksandr S. Baburin, Evgeny V. Sergeev, Sergey S. Avdeev, Evgeniy S. Lotkov, Mihail Andronik, Victoria E. Stukalova, Dmitry A. Baklykov, Ivan V. Dyakonov, Nikolay N. Skryabin, Mikhail Yu. Saygin, Sergey P. Kulik, Ilya A. Ryzhikov, and Ilya A. Rodionov
A. A. Arkhipova, S. A. Zhuravitskii, N. N. Skryabin, I. V. D’yakonov, A. A. Kalinkin, S. P. Kulik, S. V. Chekalin, Ya. V. Kartashov, B. N. Zadkov & V. O. Kompanets
S. A. Moiseev, M. M. Minnegaliev, E. S. Moiseev, K. I. Gerasimov, A. V. Pavlov, T. A. Rupasov, N. N. Skryabin, A. A. Kalinkin, and S. P. Kulik
N.N. Skryabin, I.V. Kondratyev, I.V. Dyakonov, O.V. Borzenkova, S.P. Kulik, S.S. Straupe
P. M. Vinetskaya, K. S. Kravtsov, N. A. Borshchevskaia, A. N. Klimov, and S. P. Kulik
A. A. Arkhipova, Y. V. Kartashov, S. K. Ivanov, S. A. Zhuravitskii, N. N. Skryabin, I. V. Dyakonov, A. A. Kalinkin, S. P. Kulik, V. O. Kompanets, S. V. Chekalin, F. Ye, V. V. Konotop, L. Torner, V. N. Zadkov
M.V. Rakhlin, A.I. Galimov, I.V. Dyakonov, N.N. Skryabin, G.V. Klimko, M.M. Kulagina, Yu.M. Zadiranov, S.V. Sorokin, I.V. Sedova, Yu.A. Guseva, D.S. Berezina, Yu.M. Serov, N.A. Maleev, A.G. Kuzmenkov, S.I. Troshkov, K.V. Taratorin, A.K. Skalkin, S.S. Straupe, S.P. Kulik, T.V. Shubina, A.A. Toropov
L.V. Gerasimov, R.R. Yusupov, A.D. Moiseevsky, I. Vybornyi, K.S.Tikhonov, S.P. Kulik, S.S. Straupe, C.I. Sukenik and D.V. Kupriyanov
Anna Romanova, Konstantin Katamadze, Grant Avosopiants, Leon Biguaa, Nikolay Skryabin, Alexander Kalinkin, Ivan Dyakonov, Yurii Bogdanov, and Sergei Kulik
A. S. Baburin, E. S. Lotkov, E. V. Sergeev, M. Andronic, D. A. Baklykov, V. E. Stukalova, K. A. Buzaverov, S. S. Avdeev, I. A. Ryzhikov, I. V. Dyakonov, N. Skryabin, M. Yu. Saygin, S. P. Kulik, I. A. Rodionov