Publications

I. V. Dyakonov, I. A. Pogorelov, I. B. Bobrov, A. A. Kalinkin, S. S. Straupe, S. P. Kulik, P. V. Dyakonov, and S. A. Evlashin
Sergey A. Malykhin, Rinat R. Ismagilov, Feruza T. Tuyakova, Ekaterina A. Obraztsova, Pavel V. Fedotov, Anna Ermakova, Petr Siyushev, Konstantin G. Katamadze, Fedor Jelezko, Yury P. Rakovich, Alexander N. Obraztsov